Blog

Michel Forst: “No es pot aïllar el compromís dels drets humans”

  |   Crònica jornades

Una de les activitats previstes ahir dimarts era la intervenció de Michel Forst, Relator Especial de les Nacions Unides sobre la situació de les persones defensores de drets humans. Però per problemes d’agenda va haver de declinar la seva presència a Barcelona, si bé va traslladar un compendi de reflexions per mitjà d’una al·locució enregistrada.

En la seva declaració Forst va reivindicar el paper de les defensores dels drets humans en vista a construir un món més respectuós amb la diversitat i la llibertat dels pobles. “A través d’elles s’han obert vies per desconstruir estructures de dominació patriarcals i esquemes polítics repressors”, va afirmar.

A col·lació d’això, el Relator de les Nacions Unides va posar l’accent en la funció d’aquestes activitats a l’hora de fer visibles les problemàtiques i les necessitats que tenen les comunitats i els sectors socials més vulnerables. Es va referir, entre d’altres, a les zones de Mèxic o Guatemala, on les defensores han pogut documentar els femenicidis que hi tenen lloc des de fa dècades.

Davant d’aquests drames, Michel Forst va advocar perquè les defensores no siguin silenciades ni estigmatitzades des del poder. “No es pot aïllar el compromís dels drets humans, com tampoc no es pot aïllar la vida de la naturalesa”.

D’acord amb aquests principis, el representant de l’alt organisme va reclamar que s’estableixin xarxes de solidaritat que evitin l’aïllament de les defensores. Un objectiu que, segons va insistir, ha d’anar aparellat d’un reguizell de bones pràctiques i recomanacions. Entre d’altres va esmentar la promoció del treball que desenvolupen les activistes, que siguin incloses en els marcs on es defineixen les polítiques públiques, que la justícia incorpori la perspectiva de gènere i que es faci una anàlisi interseccional dels seus perfils, una vegada estem parlant d’un col·lectiu que viu especificitats molt diverses.

Michel Forst va aprofitar per glossar les defensores que, malgrat tots els obstacles i perills a què s’enfronten, són una llum d’esperança per avançar cap a un món on els conflictes es dirimeixin de forma pacífica i dialogada.